Tjänster - NSP
16877
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16877,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,vss_responsive_adv,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

VÅRA TJÄNSTER

Telekombranschen utvecklas snabbt och kräver flexibel kompetens och arbetskraft, som enkelt anpassar sig till nya förhållningssätt och situationer. På NSP har vi experter på lösningar inom nybyggnationer, utbyggnad och vidareutveckling av nät och bredband. Våra erfarna specialister hjälper våra kunder att beställa, planera, genomföra, driftsätta och förvalta mobila och fasta nät inom telekom. Oavsett lösning säkerställer vi att våra kunder alltid får bästa möjliga leverans. 

MOBILA NÄT

NSP har en bred kompetens och arbetar med alla delar av det mobila nätet. 

På NSP har vi lång erfarenhet av etablering av mobiltelefoninätet och vi arbetar med samtliga aspekter av det mobila nätet, från upphandling till installation och implementation, besiktning samt dokumentation.

 

Vi hjälper våra  kunder bland annat med projektledning för etablering av mobila nätet, förhandling med mark- och fastighetsägare, upprättande av hyres- och arrendeavtal, införskaffande av byggnationstillstånd, framtagning av upphandlingsunderlag samt upphandling av entreprenörer. Vi arbetar med allt från stora & komplexa roll-out projekt till mindre kundrelaterade projekt samt förvaltningsärenden. Några av de områden som vi är verksamma inom är SA/CW, transmission och radioplanering, besiktning och dokumentation.

FASTA NÄT

Våra konsulter behärskar hela leveranskedjan.

Inom fasta nät arbetar NSP med stora och komplexa roll-out projekt liksom mindre kundrelaterade projekt. Våra projektörer och fiberplanerare utformar områdesnät utifrån de befintliga backbone-nätet som operatörerna har och skapar ett ändamålsenlig fastighetsnät helt anpassat efter kundens behov.

 

Alla våra uppdrag utförs i enlighet med branschspecifika riktlinjerna. Vår breda erfarenhet gör att vi snabbt kan komma in i ett projekt och tillämpa befintliga system och även ge input och feedback i framtagning av nya. Med vår erfarenhet säkerställer vi att helhetsprojekt beställs med kundens intressen i fokus och att de levereras med hög kvalitet och ett miljöansvar.

VÅR PROCESS

  • 1 PLANERING

    Vi arbetar framgångsrikt med analyser, strategier och tekniker för att uppnå rätt kvalitetsnivå. Våra erfarna projektledare är specialister på att identifiera och planera de mest lämpliga lösningarna för att säkerställa den mest kostnadseffektiva leveransen med slutkunden i fokus.

  • 2 GENOMFÖRANDE

    Det är nu vi ser resultatet av planeringen. Det är också den del som går snabbast tack vare väl genomtänkt planering. Våra experter har en omfattande förståelse av aktuella branschstandard i syfte att säkerställa att de metoder som används vid utförande uppnår den kvalitet som efterfrågas.

  • 3 DOKUMENTATION

    Att dokumentera sitt nät och projekt på rätt sätt är en av de viktigaste delarna. Det är ett viktigt medel i marknadskommunikationen och ökar det totala värdet på nätet. Vi arbetar idag enligt de standarder och krav på dokumentation som bland annat ställs av uppdragsgivarna (PTS) och de stora operatörerna.